Всички физически и юридически лица, които искат да монтират зарядни колонки за електрически превозни средства на територията на община Русе, ще бъдат освободени от такса за следващите три години. Решението бе взето от Общинския съвет по предложение на администрацията. За останалите преместваеми обекти, към които зарядните бяха приравнени, месечната такса е 32 лева на кв.м. Това е поредна стъпка за насърчаване на използването на автомобили с нулеви въглеродни емисии, които, макар и трудно, си пробиват път и в Русе. Преди това беше взето решение електромобилите да ползват без такса Синята зона. Необходим е само специален талон, за който в Общината се подава заявление със свободен текст и се прилага копие на свидетелството за регистрация на МПС. с 15% отстъпка паркират и хибридните автомобили и тези на метан и пропан-бутан.