До момента в страната са подадени общо 50 600 декларации за облагане с корпоративни данъци, от тях близо 27 хиляди са формулярите, подадени от дружества, които осъществяват дейност, а останалите – от такива, които не са работили през миналата година.
Това показват данните на НАП от получените до този момент документи в Агенцията.
От НАП напомнят, че на 31 март изтича срокът за подаване на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративни данъци. Този срок важи и за фирмите, които не са извършвали дейност през 2013 г.
Над 84% от дружествата, осъществяващи дейност, подават декларация за облагане с корпоративни данъци по електронен път, подписана с електронен подпис, съобщават още от НАП.
Тези дружества, които не са работили през миналата година попълват отделен формуляр. В него декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство, уточняват данъчните.
31 март е крайният срок, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски, припомнят още от НАП.