Числата от 21-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 6, 32, 22, 7, 18, 11.

II теглене: 32, 43, 31, 11, 29, 39.

---------------------

6 от 42

I теглене: 34, 32, 20, 28, 42, 41.

---------------------

5 от 35

I теглене: 2, 8, 25, 13, 7.

II теглене: 19, 3, 14, 27, 1.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 2, 1, 7.

Печеливши цифри: 1, 3, 1.