Повече от седем години традиционно доброволците от Центъра за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” и Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Ловеч организират благотворителна кампания „Дари книга, поДари любов”. Тя започва от 1 февруари и ще продължи до края на месеца, съобщи Албена Йончева от културната институция. 
Тя е посветена на Международния ден на книгодаряването (International Book Giving Day) - 14 февруари. Денят се чества за пръв път през 2012 година. Към момента 44 държави подкрепят инициативата, сред които Франция, Индия, Бразилия, Дания, Германия, Египет, Канада, Мексико, Унгария и България.
Всеки, който иска да се включи в кампанията, може да дари книга, която е прочел, на свой приятел, непознат или да я донесе в Центъра за работа с доброволци в библиотеката, каза Йончева. 
Единствено условие е изданията да са публикувани след 2015 г. и да са предназначени за деца и тийнейджъри.
Целта на двете организации е да се съхрани книгата като ценност и да се гарантира нейното бъдеще, да се поощри четенето, което за някои деца и ученици е по-трудно, както и да се преодолее напрежението и негативните емоции от ежедневието ни, добави Йончева.
Събраната литература в Центъра за работа с доброволци ще бъде дарена на социално слаби семейства или на центрове за настаняване от семеен тип.