Областният управител Анатоли Станев атакува в Административен съд взетото на 13 декември миналата година решение на Общинския съвет за определяне на нови минимални и максимални цени за такситата в Русе. Причината е, че решението е взето по-късно от нормативно определения срок, и затова трябва или да бъде отменено, или изменено.             

В член 24, ал. (5) от Наредба 34 за таксиметров превоз на пътници е записано, че „В срок до 31 октомври общинските съвети определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за следващата календарна година, валидни за територията на съответната община. Когато общинският съвет не определи минимални и максимални цени за следващата календарна година, се прилагат цените, които са били определени към 31 декември на предходната година.“
На 13 декември Общинският съвет реши за настоящата 2023 г. да запази минималните цени по дневна и нощна тарифа на 0,89 лв./км и 0,99 лв./км, а максималните да се увеличат до 1.50 лв. и 1.80 лв. Това обаче стана месец и половина след крайната дата 31 октомври, което прави решението невалидно.
Искането на областния управител за преразглеждане на решението бе разгледано на тазседмичната сесия на Общинския съвет, но съветниците така и не се обединиха около единно становище как да се процедира. Чуха се предложения да се вземе съвсем ново решение (което обаче може да влезе в сила чак от 2024 г.), лобисти на таксиметровите фирми се опитаха отново да прокарат гласуване за по-високи минимални цени и то със задна дата (което отново бе отхвърлено от юристите като незаконно). След всички предложения и спорове обаче председателят на ОС Иво Пазарджиев оттегли точката с аргумента, че този юридически спор е най-добре да се реши в съда, където вече има заведено дело.
Решението на съда изглежда предизвестено - решението на Общинския съвет ще бъде отменено и в сила ще останат миналогодишните цени - минимални от  0,89 лв./км и 0,99 лв./км, а максимални - 1.29 лв./км и 1.49 лв./км. Това всъщност няма да повлияе съществено на бизнеса на таксиметровите фирми, тъй като те и сега се вместват в тези граници. „Грийн такси“ например увеличи цените през декември на 1.16 и 1.34 лева по дневна и нощна тарифа. И остава възможността при някакво сериозно поскъпване на горивата или увеличение на други разходи тарифите да се вдигнат с още 10-15 ст. на километър.