В четири общински многопрофилни болници ще бъде съдействано на пациенти, при които има съмнение за домашно насилие чрез насочване към институции за закрила и помощ. На свое заседание Столичният общински съвет  (СОС) одобри доклад с предложение за включване на общински болници в меморандум за превенция и отговор на домашното насилие.
В помощ на пациентите ще бъдат Първа, Втора, Четвърта МБАЛ - София и МБАЛ „Княгиня Климентина“. Инициатор е Асоциация „Деметра“, чиято основна мисия е да защитава правата и да дава помощ за жертвите на насилие и  трафик на хора.
„Предстои да внесем още един такъв доклад за меморандум за сътрудничество с Асоциация „Анимус, които имат много богат опит и инфраструктура в София. Сътрудничеството с Асоциация „Деметра“ е началото на по-мащабно съдействие от наша страна, но идеята ни е да не се ограничаваме само до нея. При преглед в спешните центрове в общинските болници, при разпознаване на белези, които биха могли да бъдат в резултат на насилие, лекарите да имат възможност да насочват нуждаещите се веднага към горещата телефонна линия“, каза председателят на СОС Георги Георгиев. 
В момента и в парламента се гласува тази тема, която е много наболял проблем на България. Надявам се с успех да продължим да работим по този въпрос, каза Грети Стефанова, която е един от вносителите на доклада.
Останалите вносители на документа са Малина Едрева, Диян Стаматов, д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера.