Наградите на германската икономика за 2022 г., в рамките на новогодишния прием на Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), ще бъдат връчени от 18:30 ч. днес в Сити Марк Арт Център, съобщиха от Камарата.
С наградата на германската икономика ежегодно се отличават компании, допринесли за развитието на германо-българските икономически отношения през предходната година. Тя се връчва в четири категории: "Голямо предприятие", "Малко и средно предприятие", "Социален ангажимент" и "Стартъп компания". 
Критерии за избор на лауреатите (фактори на успеха):
·  Инвестиции в България, повишаване броя на работните места и подобряване на бизнес средата в България;
·  Увеличение на търговията с Германия (внос или износ);
·  Свързаност с германската икономика, т.е. "немски елемент";
·  Реализирани програми, свързани с повишаване квалификацията на служителите; проекти в областта на околната среда и опазването на климата; социална ангажираност;
·  Други заслуги за развитието на двустранните икономически отношения;
·  Да изпълнява изцяло и постоянно законовите изисквания за опазване на околната среда в дейността си;
·  Да анализира въздействията от своите решения и дейности върху околната среда и да променя практиките си, като си поставя екологични цели в традиционните и присъщи нему дейности;
·  Да влияе върху обществените групи, с които взаимодейства и върху средата, в която работи, с цел промени, водещи до ползи за околната среда и природата;
·  Наличие на иновативност и иновационен потенциал; (усвояване на нови продукти, технологии и ноу-хау, използване на ИКТ);
·  Устойчив икономически растеж и ресурсна обезпеченост;
·  Използване на енергоспестяващи и екологосъобразни технологии.
Определяне на победителите:
Победителят във всяка една от категориите се определя от жури от високопоставени представители на бизнес средите, обществения живот, политиката и дипломацията. За наградата могат да бъдат номинирани и компании, които не са членове на ГБИТК.
Номинирани фирми:
- Категория "Голямо предприятие"
Hitachi Energy Bulgaria EOOD, Kaufland Bulgarien EOOD & Co.KD, Cargill Bulgaria EOOD, EVN Bulgaria EAD, Bosch Bulgaria (incl. Robert Bosch EOOD, Bosch.IO), Lidl Bulgaria EOOD & Co.KD, Kyashif EOOD
- Категория "МСП"
Sunotec EOOD, C-Trust EOOD (Store IT), Hofmann Consult Bulgarien EOOD, Intrama Invest EOOD, Manpower Bulgaria OOD, Digital Lights EOOD, Lindner Immobilien Management EOOD, Magisterium OOD, Dronamics EOOD, AMET OOD, Dabov Specialty Coffee
- Категория "КСО" (социален ангажимент)
Kaufland Bulgarien EOOD & Co, Intrama Invest EOOD, Bosch Bulgaria (incl. Robert Bosch EOOD, Bosch.IO), Hyperfold AD, Dabov Specialty Coffee, Lidl Bulgaria EOOD & Co.KD, Queisser Pharma Bulgaria EOOD, Kyashif EOOD
- Категория "Стартъп компания"
Kinetik Automotive OOD, Hyperfold AD, CMYK Ingredients AD
БТА е медиен партньор на събитието.