„Любов... като сила. Вино... като слабост“ е темата на конкурса за поезия и/или проза, обявен от Университетската библиотека на Русенския университет. Лиричното предизвикателство е отправено към всички, които обичат да рисуват емоции със словото. Най-добрите произведения ще бъдат наградени на специална церемония на 1 март. Инициативата се провежда за втора година и е под егидата на ректора на университета акад. Христо Белоев.
Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи: до 25 години и над 25 години. Всеки кандидат може да се включи с една творба в прозаична форма и с до 3 лирически. 
Срокът за кандидатстване е до 19 февруари на e-mail: [email protected] или на място в библиотеката, Централен корпус, кабинет 1.440.
Обемът на творбите не трябва да надвишава 3 машинописни страници, формат А4. Важно условие е кандидатурите да не са публикувани до този момент в печатни и електронни издания (включително в социалните мрежи) и да не са давани за печат. Необходимо е кандидатурите да съдържат информация за автора: имена; възраст; e-mail; телефон за контакт; месторабота/учащ.
Молим да не бъдат подавани материали, изпращани вече за оценяване на миналогодишното ни литературно предизвикателство, апелират организаторите.