Депутатите одобриха на първо четене въвеждането на нови електронни фишове за глоби, които ще се издават на водачите не само при превишена скорост, но и при други видове нарушения.
Камерите по пътищата вече ще се използват и за налагане на глоби за неправилно изпреварване, преминаване на неразрешаващ сигнал на светофара, неправилно използване на платното за движение, неправилно паркиране и други.
На първо четене бе одобрено и да се налагат глоби от 20 до 150 лв. на собственици на автобомили, чиято аларма се включва без основателна причина или сигналите на която наподобяват подаваните от пътните превозни средства със специален режим на движение (като линейки и полицейски коли).
Поради зачестилите случаи на отмяна на електронни фишове от районните съдилища с мотив липса на подпис на длъжностното лице, издало електронния фиш, в въведена и промяна, в която ясно се указва, че електронният фиш е електронно изявление и не следва да бъде подписван, гласуваха още депутатите.
Мнозинството не прие предложените от ГЕРБ промени в Закона за движение по пътищата за контрол на автосервизите, чрез вписването им в специален регистър.
С предлаганите промени в закона се цели да бъде въведен цялостен всеобхватен контрол за спазване на забраната за управление на МПС под въздействието на вещества, застрашаващи безопасността на движението по пътищата.
Предвижда се създаването на дефиниция за упойващи вещества с цел подобряване ефективността на контрола, осъществяван по смисъла на Закона за движението по пътищата.
Промените предвиждат удостоверението за регистрация на автомобил да бъде безсрочно за разлика от разрешението за извършване на дейностите по обучението в момента, което се издава за срок 5 години.