Граждани обжалват в съда решението на Столичния общински съвет (СОС) за приемане на Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на София. Това съобщиха от сдружение „За Земята“. 
„Причината е, че ставаме свидетели на наредба, която не гарантира прилагането на ефективни мерки за постигането на стандартите за качество на въздуха в най-кратък срок, при това без да се засягат прекомерно правата на гражданите“, подчертават еколозите.
От сдружението коментират, че целта на заведеното дело е да се постигне реално работещо решение за чист въздух в града.  
На 15 декември СОС гласува доклада за промени в Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община. Прието беше от 1 декември 2023 г. да влезе в сила забрана за влизане в центъра на София на най-замърсяващите автомобили, която ще важи от декември до края на февруари.
Още същия ден от „За Земята“ излязоха с позиция, че видът, в който е приета наредбата, дава предпоставки да се смята, че няма да бъдат постигнати необходимите цели за значително ограничаване на замърсяването на въздуха в София.