В България основният дебат е за миналото, ние се опитваме да започнем разговор за бъдещето. Това заяви генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев, който участва в откриването на втората местна конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“, домакин на която е Националният пресклуб на БТА в Ямбол.
В изказването си пред участниците на форума Кирил Вълчев се позова на информация за област Ямбол от последното преброяване в България. „Между 2011 г. и 2021 г. областта е загубила 21 754 души. Това са 16,5%. Факторите, които оказват влияние това да се случи, са два, влияещи по равно. Единият е естественият прираст – раждания и смъртност, а вторият е миграцията. В резултат на намалелия естествен прираст се губят 11 000 души, почти 51%, а други 49% се губят заради миграция. Намаляват еднакво хората и в градовете, и в селата“, отбеляза генералният директор на БТА. 
По думите му няма община от петте в областта, която да отбелязва прираст на населението. „Борбата е къде населението най-малко намалява. По-добрият пример е Община Тунджа“, посочи той. 
Според него друг „неприятен показател“ е възрастовата структура на населението. „Хората във Вашата област са все по-възрастни. На 65 и повече навършени години е над четвърт от населението“, коментира Кирил Вълчев, позовавайки се на статистическите данни. „Трябва да си отговорим на въпроса какво да направим. Не само заради европейските пари. Те са само повод за водим един разговор за това какво да направим, така че съвременна България, в частност Ямбол и областта, да приличат на онези места, където бягат младите хора, където остават и където предпочитат да отглеждат деца“, допълни генералният директор на БТА. 
„Европа е в Ямбол и Ямбол е Европа още преди оформянето на идеята за европейското“, каза още Вълчев, напомняйки за дълбоките исторически корени на града. 
Проектът „Европа в България: Общо бъдеще“ се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия. Основната му цел е да предоставя информация на широката общественост за политиката на сближаване, за ролята на различните заинтересовани страни при изпълнението на политическите приоритети на Европейския съюз, за резултатите на местно ниво и възможностите през програмен период 2021-2027 г. 
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА „Европа в България: Общо бъдеще“.