Специалисти създадоха експозиционен аквариум в учебно-информационния център на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ (НП „Централен Балкан“). Новата придобивка е резултат от изпълнението на договор „Възстановяване и опазване на главоч в НП „Централен Балкан“. Целта е повишаване знанията на подрастващите и обществеността за вида главоч - консервационната му значимост, биологията, разпространението, заплахите и др. Това съобщи за БТА Даниела Кръстева, експерт "Връзки с обществеността" на НП „Централен Балкан“.
Аквариумът е с площ 0,48 м2, а системата е оборудвана с биофилтър за пречистване на водата, помпа за подаване на въздух във водата, осветително тяло с автоматично изключване и включване на осветлението, уред за охлаждане на водата, термометър. Задната стена на аквариума е аранжирана с тапет, илюстриращ речно дъно. На дъното му са подредени речни камъни с различна големина, които служат за укритие на рибите и речна растителност. Така изградено, съоръжението пресъздава най-достоверно естественото природно местообитание на главоча, допълниха от парковата дирекция в Габрово.
Аквариумът ще бъде обитаван от шест екземпляра от целевия вид главоч (Cottus gobio), предоставени от Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“- изпълнител на проекта.  Главочът е сладководна, дънна риба, която най-често обитава студени и богати на кислород реки и езера. Рибката достига дължина 10-12 см и тегло 20-25 грама. Тялото е голо и има голяма глава с два шипа. В Червената книга на България главочът е определен като критично застрашен.
В парк "Централен Балкан" през пролетта на 2022 г. започнаха размножаването в контролирани лабораторни  условия застрашения от изчезване главоч, а през лятото парковата дирекция обяви, че са разселили в различни защитени водоеми първите екземпляри от защитената риба. Дирекцията има различни инициативи, свързани с опознаването, развитието и развъждането на застрашения вид.