Конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“ ще се състои днес в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) в Ямбол. Проектът се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия. Основната му цел е да предоставя информация на широката общественост за политиката на сближаване, за ролята на различните заинтересовани страни при изпълнението на политическите приоритети на Европейския съюз (ЕС), за резултатите на местно ниво и възможностите през програмен период 2021-2027 г.
Началото на поредицата от конференции по проекта беше дадено в София на 1 декември 2022 г., в зала „Максим“ в БТА. Първата регионална конференция се състоя на 10 януари т. г. в Бургас, а преди два дни в Сливен имаше и местен форум по темата.
В конференцията в Ямбол ще участват генералният директор на БТА Кирил Вълчев; областният управител на Ямбол Георги Чалъков; заместник-кметовете на община Тунджа Светозар Грозев и Димитър Димитров; управителят на Областния информационен център Деница Цонева; Галина Караджова, главен експерт по „Европейско финансиране и програми“ към Община Ямбол; Нели Кадиева, председател на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“; Стойчо Стойчев, председател на Ямболската търговско-промишлена палата и експертът Даниела Илчева; Татяна Балъкчиева, председател на Сдружение „Евроклуб жена“.
По време на дискусията ще се разискват перспективите и стратегиите за развитие на Югоизточен регион, част от който е и област Ямбол. Във фокуса е кохезионната политика, или политика на сближаване на ЕС, през настоящия програмен период. Ще бъдат представени добри практики и успешни проекти от предходния програмен период – 2014-2020 г. Целта на инициативата на БТА е да информира и да насърчи открит диалог по темата.
Инвестиции в национални и регионални програми за стимулиране на растежа, заетостта, социалната интеграция и по-доброто сътрудничество – това включва политиката на сближаване на ЕС, която има дългосрочни цели. Основната ѝ задача е да бъдат преодолени различията в развитието на отделните региони.
Следващите местни конференции за Югоизточния регион за планиране ще се състоят в Стара Загора – на 24 януари и Казанлък – на 26 януари. През 2023 г. инициативата „Европа в България: Общо бъдеще“ ще се реализира във всички областни градове в страната в шестте региона за планиране, както и в Самоков. Домакин и организатор на поредицата от събития е националната информационна агенция.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА „Европа в България: Общо бъдеще“.