Управителният съвет свика редовно Общо събрание на Българска федерация по волейбол. Форумът ще се проведе на 24 март 2023 година от 10 часа в зала "Витоша" на улица "Баку" 3 в София.
Дневният ред е следният:
1. Приемане на отчет на УС на БФВ за дейността на сдружението за 2022 г., включващ и отчет за 2022 г. по чл. 30, ал. 2, т. 1 от ЗФВС, във връзка с приетата Програма на БФВ по чл. 28, ал. 1, т. 10 от ЗФВС.
2. Приемане на финансов отчет на БФВ за 2022 г. и на доклад на одитор, извършил заверка на финансовия отчет за 2022 г.
3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на председателя на сдружението и на членовете на управителния съвет на БФВ за дейността им през 2022 г.
4. Приемане на бюджет за дейността на БФВ през 2023 г.
5. Приемане на решение за избор на одитор и за оторизация за извършване на заверката на финансовия отчет на БФВ за 2023 г.
6. Изменение и допълнение на Устава на сдружението, съгласно предложен проект.