Пловдивският окръжен съд спря вписването на увеличението на капитала на дружеството „Пълдин Туринвест" с варненските акции от Международен панаир - Пловдив и изменението на устава му в Търговския регистър. Това съобщиха от пресцентъра на община Пловдив. Определението на съда е от днес, а в мотивите си магистратите посочват Гражданския процесуален кодекс, според който производство, образувано пред Агенцията по вписванията се спира, когато има висящо дело относно правоотношение, което е условие за постановяване на исканото вписване.
Исковата молба за отмяна на решенията от Общото събрание на дружеството „Пълдин Туринвест" от 9 януари е депозирана от община Пловдив пред Окръжния съд вчера.
В момента по темата се провежда извънредна сесия на Общинския съвет в Пловдив, свикана от съветниците на партия ГЕРБ. Те излязоха с декларация и предложение държавата да отпусне целево средства и делът на община Варна от Панаира, оценен на 16,3 млн. лева, да бъде откупен от община Пловдив.