България успешно пласира 10-годишни облигации, деноминирани в евро, с общ размер от 1,5 млрд. евро и лихвен купон 4,500 при доходност 4,780 на сто, съобщи пред журналисти министърът на финансите  Росица Велкова.
Интерес към емисията са проявили 208 инвеститори, подали заявки за 7,3 млрд. евро, каза Велкова.
Парите ще се използват за плащане по дълг на държавата в размер на 3 млрд. лева, които трябва да се платят на 26 март тази година. Сетълментът на книжата ще е на 27 януари.
Решението за пласирането на емисията е взето в петък вечерта и за него са знаели ограничен кръг хора. Дългът не е емитиран в понеделник, защото пазарите в САЩ не са работили, поясни министърът на  финансите.