Близо 6 процента от децата отпадат от училище заради бедност. Това показва анализ на фондацията "Тръст за социална алтернатива" (ТСА) , получен в БТА. В него се посочва, че липсата на безплатни учебници и т.нар. транспортна бедност оказват силно негативно влияние и възпрепятстват достъпа до образование.
Достъпът до безплатни учебници значително увеличава успеха на децата в училище и повлиява положително на техните образователни постижения - това показва оценката и анализът на фондацията "Тръст за социална алтернатива" във връзка с проекта "Равен шанс". Чрез тази инициатива фондацията осигурява през тази учебна година стипендии за безплатни учебници и транспорт до училище на повече от 500 ученици от цялата страна, които живеят в бедни и малки населени места. Целта на проекта е повече ученици да завършват средно образование. От 2011 г. досега по проекта са отпуснати над 4500 стипендии, а общият брой на включените деца е над 1700.
Безплатните учебници са една от сериозните причини и предпоставки децата от по-бедни семейства да не могат да посещават редовно училище. Затова фондацията приветства направените и приети на първо четене промени от Народното събрание, с които се осигуряват средства за безплатни учебници за всички ученици до 12-и клас. Няма официална статистика на колко деца след 7-и клас им липсват учебници.
От фондацията съобщават, че през 2020 г. репортерите в Национален Юрочайлд форум и младежите от мрежата "Мегафон" са се допитали до свои връстници относно достъпа до учебници. Изследването не е официално, а по-скоро е ориентировъчно. 70 процента от участвалите в допитването, близо 100 деца, са на мнение, че учебните материали не са достъпни. Основната причина, която почти половината от децата посочват, са финансовите затруднения на семействата и скъпите учебници. Около половината от запитаните деца използват електронни и копирани учебници или други по-евтини варианти.
Относителният дял на младежите (между 20-24 навършени години) със завършено най-малко средно образование към 2019 г. е 84,4 процента, като България ще преследва амбициозната цел този показател да стигне 92 процента през 2030 г., съобщават от фондацията, позовавайки се на данни на Министерството на образованието и науката (МОН).
Влияние върху този показател оказва и липсата на транспортна свързаност, неслучайно в България вече се говори за транспортна бедност. Пример е разстоянието между Ракитово и Велинград, което е по-малко от 12 километра, но има деца, които са принудени да се придвижват с таксита до класната стая. Проучване на фондацията в различни европейски страни показва, че обичайна практика е общините да предоставят безплатни карти за децата и да осигуряват превоз. В Германия например, осигуряването на транспорт до училище е в правомощията на всяка отделна провинция. Като цяло разходите за обществен транспорт се възстановяват, а при необходимост провинцията осигурява собствен транспорт. Сумата, която родителите трябва да платят за транспорт, зависи от доходите им, но за тези с по-ограничени средства транспортът се предоставя безплатно. Общото минимално разстояние, за което е осигурен транспорт за учениците в начален етап на обучение, е 2 километра. От 5-и клас нататък е осигурен транспорт за учениците, живеещи на 3-4 километра от училище.
Всеки един от тези два съществени фактора могат да повишат достъпа до образователната система и да намалят отпадането на деца от класната стая по финансови причини. Това осигурява и по-добра реализация на пазара на труда на по-късен етап, като според националното представително проучване, водено от ТСА за период от девет години (2011-2019), близо 36 на сто от ромите, завършили средно образование, са наети като квалифицирани работници.
 Данни по проекта "Равен шанс" и оценка от началото на проекта за всички над 1700 ученици
Над 95% от учениците в проекта успешно приключват учебната година. 95% е и делът на дванадесетокласниците, които са завършили средното си образование успешно за последните десет години, като са положили успешно двата задължителни държавни зрелостни изпита. 53% от подкрепените, които са завършили средно образование през последните десет години, са продължили обучението си в университет. 34% работят в България с постоянен трудов договор, а 4% са с постоянна заетост извън страната. Едва 3% от учениците от проекта са декларирали, че са безработни и разчитат на социални помощи, съобщават от  фондацията "Тръст за социална алтернатива".