Народното събрание удължи работното си време до изчерпване на точката, с която се предлага проект на решение за създаване на временна комисия за Пловдивския панаир. Решението бе гласувано единодушно със 181 гласа "за". Предложението за удължаване на работното време направи Йордан Иванов, който е вносител на проекторешението за създаване на временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с поемането на пълния контрол на „Международен панаир Пловдив“ АД от предприемача и почетен консул на Руската федерация в Пловдив Георги Гергов, чрез действия на централната власт и местните власти в общините Пловдив и Варна от 2016 г. насам.