Японската централна банка ("Банк ъв Джапан" - Bank of Japan) запази без промяна паричната си политика на свръхниски лихвени проценти въпреки очакванията на пазарите, че ще отмени контрола върху кривата на доходността на държавните облигации. Това съобщи Киодо след края на двудневна среща на банката, посветена на паричната й политика.
Така ставката по краткосрочните кредити остава отрицателна, на ниво минус 0,1 на сто, а по дългосрочните кредити лихвата остава нулева.
През декември "Банк ъв Джапан" повиши горната граница на доходността на дългосрочните местни облигации, което смъкна доходността им и доведе до рязък спад на йената. 
Банката се придържа към програмата си за контрол на кривата на доходността на държавните облигации. Схемата е предназначена да поддържа както краткосрочните, така и дългосрочните лихвени проценти на най-ниски нива, за да се  подкрепя икономиката, обясниха експертите на токийската институция.
Централната банка запази границите, в които може да се променя доходността на 10-годишните облигации, между +0,5 и -0,5 процентни пункта. Това не отговори на нагласите на инвеститорите, които продаваха държавни облигации, за да тестват толерантността на свръхлибералната парична политика на банката и да изпробват неотдавна променените граници.
Японската централна банка заяви още, че очаква краткосрочните и дългосрочните лихвени проценти да останат "на сегашните си или по-ниски нива".
Също така експертите са подчертали необходимостта от по-стабилен ръст на заплатите, за да се достигне целевата инфлация от 2 на сто по "стабилен и устойчив" начин, което се посочва и като причина банката да продължи да облекчава паричната си политика.
В най-новите прогнози на "Банк ъв Джапан" пише още, че основната инфлация ще бъде 3 на сто през финансовата 2022 г., приключваща в края на март 2023 година. По-рано експертите предвиждаха основната инфлация да бъде 2,9 на сто.
Перспективите пред японския икономически растеж обаче бяха ревизирани леко надолу - до 1,9 на сто през финансовата 2022 г., спрямо 2 на сто прогнозирани по-рано. Очакванията за икономически растеж през 2023 г. и 2024 г. също бяха понижени.
Очаква се по-късно днес японският гуверньор Харухико Курода да обясни по-подробно решението на воденото от него ведомство. Неговият мандат приключва през април, като дотогава е планирана още една среща по паричната политика на банката.