Наградите на германската икономика за 2022 г., в рамките на новогодишния прием на Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), ще бъдат връчени на 26 януари от 18:30 ч. в Сити Марк Арт Център, съобщиха от Камарата в най-новия брой на бюлетина си "Bulgarien Aktuell", получен в БТА.
С наградата на германската икономика ежегодно се отличават компании, допринесли за развитието на германо-българските икономически отношения през предходната година. Тя се връчва в четири категории: "Голямо предприятие", "Малко и средно предприятие", "Социален ангажимент" и "Стартъп компания". 
Критерии за избор на лауреатите (фактори на успеха):
·       Инвестиции в България, повишаване броя на работните места и подобряване на бизнес средата в България;
·       Увеличение на търговията с Германия (внос или износ);
·       Свързаност с германската икономика, т.е. "немски елемент";
·       Реализирани програми, свързани с повишаване квалификацията  на служителите; проекти в областта на околната среда и опазването на климата; социална ангажираност;
·       Други заслуги за развитието на двустранните икономически отношения;
·       Да изпълнява изцяло и постоянно законовите изисквания за опазване на околната среда в дейността си;
·       Да анализира въздействията от своите решения и дейности върху околната среда и да променя практиките си, като си поставя екологични цели в традиционните и присъщи нему дейности;
·       Да влияе върху обществените групи, с които взаимодейства и върху средата, в която работи, с цел промени, водещи до ползи за околната среда и природата;
·       Наличие на иновативност и иновационен потенциал; (усвояване на нови продукти, технологии и ноу-хау, използване на ИКТ);
·       Устойчив икономически растеж и ресурсна обезпеченост;
·       Използване на енергоспестяващи и екологосъобразни технологии.
Определяне на победителите:
Победителят във всяка една от категориите се определя от жури от високопоставени представители на бизнес средите, обществения живот, политиката и дипломацията. За наградата могат да бъдат номинирани и компании, които не са членове на ГБИТК.
Номинирани фирми
Категория "Голямо предприятие"
Hitachi Energy Bulgaria EOOD, Kaufland Bulgarien EOOD & Co.KD, Cargill Bulgaria EOOD, EVN Bulgaria EAD, Bosch Bulgaria (incl. Robert Bosch EOOD, Bosch.IO), Lidl Bulgaria EOOD & Co.KD, Kyashif EOOD
Категория "МСП"
Sunotec EOOD, C-Trust EOOD (Store IT), Hofmann Consult Bulgarien EOOD, Intrama Invest EOOD, Manpower Bulgaria OOD, Digital Lights EOOD, Lindner Immobilien Management EOOD, Magisterium OOD, Dronamics EOOD, AMET OOD, Dabov Specialty Coffee
Категория "КСО" (социален ангажимент)
Kaufland Bulgarien EOOD & Co, Intrama Invest EOOD, Bosch Bulgaria (incl. Robert Bosch EOOD, Bosch.IO), Hyperfold AD, Dabov Specialty Coffee, Lidl Bulgaria EOOD & Co.KD, Queisser Pharma Bulgaria EOOD, Kyashif EOOD
Категория "Стартъп компания"
Kinetik Automotive OOD, Hyperfold AD, CMYK Ingredients AD