Обществена поръчка за облагородяване на пешеходния подлез под Кръговото на „Цар Освободител“ обяви Община Русе. Срещу сумата от 402 872 лева с ДДС там трябва да се изгради антитоплинен остров, който да превърне бетонната площадка с шест входа и площ 2,5 декара от обект за транзитно преминаване в зона за отдих.  
Проектът трябва да включва комбинирани мерки за разхлаждане на подлеза. Площта на нагряване ще се намали чрез подмяна на част от бетоновата настилка с тревна фуга. Предвиждат се вертикално озеленяване с цел създаване на естествена термоизолация, естествено и изкуствено засенчване и охлаждане чрез пулверизация на вода, изграждане на поливна система и питеен фонтан. Всичко това трябва да намали температурата под Кръговото и превърне подлеза в прохладно място.
Оферти по поръчката за инженеринг - проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор, се приемат до 16 януари.