Община Русе обяви обществена поръчка за изграждане на буферен паркинг за 75 тежкотоварни автомобила, за строителството на който преди година правителството отпусна 3 млн. лева. Проектът ще се реализира върху общински имот с площ от 163 дка разположен в непосредствена близост до бул. „България“. Проектът включва платна за движение с ширина 5 метра всяко, острови с тротоари и озеленени площи, санитарно битова сграда за обслужване на ползвателите на паркинга, мрежи на техническата инфраструктура за осигуряване на водоснабдяване, отводняване и електрозахранване.
Този паркинг ще е по-малкият от двата, които трябва да поемат трафика на тирове, които сега задръстват бул.“България“ и пътя към Мартен. По-големият се изгражда от „Тир Паркинг Русе“ ЕООД. Фирмата спечели открития конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху терен общинска собственост за срок от 30 години, а договорът с нея бе подписан през ноември.
Оферти за изграждане на малкия общински паркинг се приемат до 12 януари. След подписване на договора за проектиране и строителство се дават 320 дни.