Председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Бойко Атанасов и ректорът на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) проф. д-р Димитър Димитров обсъдиха възможностите за реализирането на анализ и оценка на развитието на небанковия финансов сектор до 2030 година, съобщиха от КФН.
Научното изследване има за цел да прогнозира и планира как ще се развиват пазарите, да подпомага компаниите, които да планират приходите и разходите си, както и да бъде установено как регулациите влияят върху застрахователния сектор, пише в съобщението.
"Вярвам, че едно бъдещо сътрудничество между Комисията за финансов надзор и УНСС ще е от изключителна полза за изследователския процес по изготвяне на анализи и оценка на макропруденциалната политика за небанковия финансов сектор, определянето на национални политики и стратегии, и ще допринесе за икономическия растеж на страната. Също така съм убеден, че съвместните ни усилия и нашата обща ангажираност ще дадат отличен резултат", заявява Бойко Атанасов. Проф. Димитров, от своя страна, изрази вярването си, че осъществяването на научно изследване, което да бъде подпомогнато от КФН, ще улесни, обогати и подпомогне преподавателите от университета, които са готови да работят за неговата реализация.
Като последваща стъпка в започналите междуинституционални взаимоотношения, Комисията за финансов надзор ще организира представяне на целите и начините за осъществяването на проучването на УНСС пред българската застрахователна общност.