Върховният административен съд отмени окончателно санкция за над 225 хил. лева, която Министерството на регионалното развитие и благоустройството бе наложило на русенския храм „Света Петка“. Две финансови корекции в размер на 10% и 5% от разходите бяха съставени заради наличието според министреството на нередности по изпълнението на проект по Програмата за трандгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния - България“ 2014-2020.
По проект „Християнско наследство в културния коридор Русе - Гюргево“ Храм „Света Петка“ получи 727 253,73 евро безвъзмездно финансиране, представляващи 85% от стойността на целия проект. Парите бяха използвани за основен ремонт и реставрация на църквата „Света Петка“, изграждане на нова сграда за посетителски център и параклис с ВиК отклонения. МРРБ откри нередности при избора на изпълнител за тези дейности и затова наложи две финансови корекции за малко над 225 хил. лева. 
Спорът веднъж бе решен в полза на храма от Админисдтративния съд в Русе, а сега ВАС потвърждава това решение и слага точка на случая.
Основният камък на „Света Петка“ е положен на 27 август 1939 година. Проектът за храма е изготвен от русенския архитект Любен Динолов през май 1939 година. Строителството започва през същата година от местния майстор–предприемач Никола Иванов Колчев. Архитектурният проект на храма е първият смел и сполучлив опит за пресъздаване на Златната църква в Преслав, строена от цар Симеон I Велики. Тя е реконструирана за първи път в скиците на архитекта при Софийския народен музей д-р Александър Рашенов (1892-1938).
За новостроящия се храм средства предоставят катедралният храм „Света Троица“ и свещоливницата му - 488 503 лева, църквите „Свети Георги“, „Свети Николай“ и „Света Богородица“ - общо 228 872 лева. Средства за строителството отпуска неколкократно и Русенската община. Общата сума за изграждането и обзавеждането на храма възлиза на 2 295 929 лева.
Храмът е осветен от митрополит Михаил Доростолски и Червенски на 30 април 1944 година. Стенната живопис е осветена от митрополит Софроний Доростолски и Червенски на 30 юни 1965 година.