Русе е сред областите, ударили дъното по цената на труда в страната - средните заплати за първото тримесечие от тази година в Северен централен район са най-ниски в цяла България, отчете вчера НСИ. По-високи с 4 лева от нашите са надниците дори в сочения за най-беден в целия Европейски съюз Северозападен планов район.
Средната заплата за Северния централен район е 602 лева, като най-ниска е в Силистра - 535 лева средно за месец, а за област Русе средното месечно заплащане е 611 лева. За сравнение - 1076 лева е била средната заплата в София за същия период, 780 лева - в Стара Загора, 772 лева - във Враца. Най-ниски са надниците във Видин - средностатистическият жител на града там се е разписвал срещу 506 лева месечно.
Сегашните заплати в Русе обаче не са се увеличили, за да се компенсират инфлацията и повишаването на цените, а напротив - намалели са в сравнение с миналата година, когато за третото тримесечие русенецът е получил 625 лева средно, а за четвъртото - 637 лв. заради премиите.
Според статистиката, към края на март 2013 година в Русенска област хората на работа са били 69 531. Докато през март 2008 година, преди да започне кризата, работещите в региона са били с около 10 000 души повече - в цифри това означава 79 652 човека.