Д-р Ивалина Граматикова е специалист акушер-гинеколог в отделение „Акушерство и гинекология“ на Университетска болница „Канев“ с над 14 години медицински опит. Има опит в диагностика, проследяване и водене на нормална и патологична бременност и раждане. Извършва диагностика, медикаментозно и оперативно лечение на гинекологични заболявания.

- Д-р Граматикова, възможно ли е бъдещата майка да се подготви за раждането и по какъв начин?
- Раждането е вълнуващ и незабравим момент за всяка бъдеща майка. Очакването му обаче може да бъде източник на притеснения и страх за бременната жена. От друга страна предварителната подготовка създава чувство на спокойствие и увереност, които са предпоставка за благополучно и удовлетворяващо раждане. Тук задължително трябва да припомним важната, но позабравена роля на женската консултация. Акушер- гинекологът и акушерката са екип, който се среща с жената от ранната й бременност и е нейн спътник през всичките девет месеца. Това са хората, които познават както цялостното развитие и спецификата на конкретната бременност, така и пациентката като индивидиуалност. Неслучайно в последните месеци честотата на посещенията се увеличава. Това е времето, в което трябва да бъдат обсъдени всички въпроси, които вълнуват бъдещата майка.
Напоследък е често срещано да се подготви план за раждане, който се обсъжда с наблюдаващия екип
Задача на женската консултация е да запознае пациентката с болничните процедури и интервенции, какви са те и защо се правят. Тоест всичко, което й предстои. В последните години възникнаха много инициативи като курсове и училища за бременни. Те дават възможност на жените да придобият практически умения и техники, които да намалят стреса и да ги предразположат да изживеят максимално спокойто процеса на посрещане на рожбата си. Важно е подобни инициативи да се ръководят от медицински лица, които имат клиничен опит.
- Какви са медицинските индикации за секцио?
- Медицинските индикации за оперативно родоразрешение са ситуации, които застрашават здравето и живота на детето и майката. Показанията за секцио могат да бъдат констатирани от ранен етап на бременността или да възникнат по спешност. Абсолютни и неоспорими фактори обаче са
предлежаща плацента, преждевременното отлепване на плацентата, тежка прееклампсия с HELLP синдром
косо и напречно положение на плода и други. Съществуват и т.нар. относителни противопоказания, като родова слабост, тежка степен на недоносеност, седалищно предлежание и др.
- Каква е разликата между естественото и нормалното раждане?
- Термините нормално и естествено раждане имат различен смисъл. Нормалното раждане е всяко раждане, което се осъществява през естествените родови пътища. Естественото раждане протича без медицинска намеса или с минимална такава. Понятието естествено активно раждане е въведен от основателката на движението за активно раждане Джанет Баласкас. Тя е известна със застъпничеството си за активно раждане, при което жената е свободна да се движи по време на раждането, вместо да бъде поставяна в стремена или позиция за литотомия. Това означава
жената да има активна роля, да има избор как иска да роди, да има пълната свобода да се движи
и да заема позите, които са и най-удобни, да участва във взимането на решения дали ще се прилагат медикаменти и други процедури.
Другото понятие е дирижирано раждане. В английската литература е познато като активен мениджмънт на раждането и означава водене на раждането с активна намеса. При него медицинският персонал извършва процедури като предизвикване на раждането и продължителен електронен мониторинг на плода. Медицинските процедури, които се прилагат, имат свое място и смисъл, защото те са част от еволюцията на раждането на родилната помощ, от бабуването до възникването на развитието на акушерството. Активната намеса е въведена с цел да бъдат избегнати възможни усложнения, да се намали продължителността на процеса и да се намали болката. Тук лекарят и акушерката не изземват функцията и ролята на родилката.
- Как да разберем, че раждането започва - тоест контракциите са подготвителни или направо раждаме?
- Трябва да се знае, че един от източниците на чувство на безпокойство и несигурност на бъдещите родители е как да разберат, че раждането започва и контракциите не са фалшиви. Много често
в последния месец от бремеността жените имат подготвителни контракции на Бракстън-Хикс
Тяхната цел е да омекотят и да направят податливи меките родови пътища, а бебето да заеме „нисък старт“. Характерна особеност е, че тези контракции не са болезнени и се появяват през неравен интервал от време. Обичайно се появяват нощем, продължават 2-3 часа и спонтанно затихват. Такива подготвителни контракции могат да започнат 2-3 седмици преди раждането. Тук съветът ми е жената да се зареди с търпение, да си даде време и да изчака. Ако след 3 часа контракциите станат болезнени и регулярни, е време да потеглите към лечебното заведение. Болките имат ефект върху шийката, когато се появят на трета минута и продължават 20-30 секунди. Това е времето, когато бъдещите родители трябва да уведомят своя акушер-гинеколог, ако имат избран такъв. Изключение от тази препоръка са жени с предшестващо скорошно раждане или налаган серклаж.
- Ако терминът е дошъл, а на детето не му се излиза?
- При просрочване на датата за раждане, започва преносването на бременността. В медицинската литература
преносването е с начало 2 седмици след очаквания термин
Тъй като практиката е установила, че това е свързано със стареенето на плацентата и намаляването на хранителните й функции, често се предприема активна намеса преди изтичането на 14-те дни, за които казах по-горе. В България е прието да се изчака 7 дни, като през този период започва активно наблюдение с ежедневен мониторинг на детската сърдечна дейност и ултразвуково проследяване. При отклонения в тези показатели наблюдението може да се насочи в болнични условия или да се предприеме индуциране на нормално раджане. Преносването е свързано с намаляване на компенсаторните възможности на бебето и риск за здравето му при продължително раждане. Поради тази причина преносването е един от рисковите фактори за родоразрешение чрез секцио.
- Продължава ли тенденцията все повече деца да се раждат чрез Цезарово сечение и на какво се дължи това?
- Последните две години, благодарение на подобряването на информираността на бъдещите майки, се наблюдава положителна, макар и бавна тенденция към завръщането към нормалното раждане. И тук е моментът да кажа, че
вагиналното раждане след прекарано секцио не е невъзможно
Все пак е важно да се отбележи, че то носи своя риск, който трябва да бъде оценен внимателно и обсъден предварително с бъдещата майка.
- Какви са рисковете от секцио, което не се налага поради медицински причини?
- Секциото е възникнало като животоспасяваща операция с немалък оперативен риск. С навлизането на антибиотиците, развитието на анестезиологията и подобряването на оперативната техника, усложненията от него са намалели и доведоха до разширение на индикациите за неговото прилагане. Твърде свободната интерпретация на тези показания еволюира до сериозно увеличаване на броя оперативни раждания не само в Блъгария, но и в световен мащаб. Важно е да се знае, че при цезарово сечение без необходима индикация рисковете от операцията многократно надхвърлят ползите. Доказаните недостатъци са
по-бавно възстановяване, отлагане на срещата с детето, по-късно начало на кърменето
съобразяване на диетата, по-дълъг болничен престой. Увеличава се възможността за инфекциозни усложнения в сравнение с нормалното раждане. Те могат да варират от възпаление на матката и тръбите до възпаление и отваряне на оперативната рана с последващ вторичен шеф, стигащи до риск от сепсис. Продължавам с наличие на маточен белег с възможно рисково протичане на последваща бременност. Възможни нарушения на кръвосъсирването с образуване на тромб, застрашаващ здравето на майката. Интраоперативно увреждане на съседни органи като пикочен мехур. По отношение на детето - затруднена адаптация с необходимост от първична реанимация.
- Нормалното раждане има ли недостатъци?
- Има си недостатъци, разбира се. Възможно е да настъпят разкъсвания на меките родови пътища и да се извърши епизиотомия - това е разрез, който се прави, за да се разшири родовият канал. Може по спешност да се наложи да се направят манипулации, с цел да бъде намалена настъпила тежка кръвозагуба. Но нека не забравяме, че преминаването през родилни мъки и вагинално раждане е дълъг процес, който
може да бъде физически изтощителен и да изисква много усилия от страна на майката
Но едно от предимствата на вагиналното раждане е, че то е свързано с по-кратък болничен престой и време за възстановяване в сравнение с цезаровото сечение.
Вагиналното раждане е естествен процес. При една берменност, която е протекла нормално, това е природно най-добрия вариант както за майката, така и за детето. При него бебето се адаптира по-лесно, майката се вазстановява по-бързо, връзката помежду им може да се установи непосредствено след раждането. По този начин се дава и успешен старт на кърменето. 
Бебетата могат да се появят на този свят по два начина: бременните жени могат да родят или вагинално, или оперативно с цезарово сечение, но крайната цел е по безопасен начин да се роди здраво бебе.

Силвия ДИМИТРОВА