Алея на занаятите, където на туристите ще се продават сувенири, павилиони за напитки и пакетирани храни, Туристически информационен център и други преместваеми обекти включва новата обща схема на крайбрежната зона, която кметът Пенчо Милков предлага за утвърждаване от Общинския съвет. Идеята е така тя да се развие като приятно място за отдих на русенци, както и да популяризира града като притегателна туристическа дестинация на речния туризъм. В тази зона ще се предлагат сувенири и занаятчийски изделия, които туристите да запазят като спомен от „Малката Виена“. Като освен това се предлагат пакетирани изделия и напитки. 
Новата обща схема включва 6 павилиона образуващи Алея на занаятите - в североизточната част на зона „Крайбрежна“. Ще бъдат разположени два павилиона за продажба на напитки - единия в близост до емблематичния пешеходен надлез към кея, познат като Вития мост, а другия в близост до мястото, където бул. „Цар Фердинанд“ се прелива в главната транспортна алея на зона „Крайбрежна“. Схемата включва още три павилиона за сувенири, фреш и дребни пакетирани изделия, два броя декинг настилка. 
Няма да се разрешава приготвяне на открито на храна и скара. Всички преместваеми обекти ще бъдат без трайна връзка към терена при поставянето им, като при осъществяване на връзки към подземните комуникации не трябва да се засягат изпълнените декоративни настилки.