Неизползваемият от повече от 30 години кино-камерен театър в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ ще бъде трансформиран в модерна многофункционална зала за показване на културно наследство и иновативни форми в областта на изкуството и културата.
Културният институт в крайдунавския град е единствената библиотека, подкрепена по Подрезултат 1.1. „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2020 г. Проектът „Новатори в културното предприемачество и нови възможности за култура и изкуство в ревитализирана многофункционална зала на обществена библиотека“ ще се реализира в продължение на две години - от 21 юни 2022 г. до 30 април 2024 г., и е на стойност 776 992,53 лв. Партньори на русенската библиотека са сдружение „Център Динамика“ и сдружение „Българска асоциация на независимите художници аниматори - Пройко Пройков“.
В рамките на проекта ще бъде поставен акцент върху аудио-визуалното наследство в областта на анимационното кино чрез реализиране на първия за Русе Фестивал на анимационното кино „Накъде ме водят мечтите“. Инициативата е уникална и единствена в Североизточна България. Иновативен елемент е представянето й в библиотека. Фестивалът ще е с продължителност от 7 дни и ще съчетава образователни инициативи и прожекции.
В обновената многофункционална зала ще бъде експонирана и интерактивна изложба на триизмерни картини под мотото „Триумфът на фантазиите“. Темата „Триумфът на фантазиите“ кореспондира с необятния свят на детското въображение, изпълнен с магически образи и приключения. Идеята е всяка една картина да представи реалистичен кадър от въображаемият свят на детето и да се превърне в преживяване.
В унисон с целите на финансиращата програма проектът ще даде възможност в обществената библиотека да бъдат създадени по-добри условия, които ще привлекат хора от социално уязвими групи. По инициатива на сдружение „Център Динамика“ там ще се проведат ателие за театър и фото ателие, които ще дадат простор за изява на млади таланти. В социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ ще се създаде театрално ателие „Искам да бъда звезда“ за всичките 25  ползватели на социалната услуга.
Фотографско ателие „Чудният свят през обектива“  ще отвори врати в ревитализираната многофункционална зала на библиотека „Любен Каравелов“. В него ще участват 15 деца с интереси в тази област, разделени в две групи.
Друг важен етап от проекта е подготовката на петгодишен План за културно предприемачество с визия за развитие на обновените обекти, привличане на аудитория и генериране на допълнителни приходи от културни продукти. От значение е и надграждането на уменията на библиотечните работници, за които е предвидено обучение по културно предприемачество. Ще бъдат разкрити и две нови работни места.