В център за младежки дейности ще превърне общината бившия Дом на учителя на улица „Александровска“, става ясно от предложение на кмета Пламен Стоилов, което ще бъде разгледано на предстоящото през февруари заседание на общинския съвет. 
След като в началото на декември Министерски съвет гласува решението си да прехвърли пустеещия от години имот в центъра на Русе на местната власт, на 7 януари областният управител Галин Григоров е сключил договор с кмета за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху имота и сградите, които са частна държавна собственост. 
Сега предстои общинските съветници да гласуват собствеността от частна общинска да стане публична общинска, което е необходимо поради характера на дейностите, които ще се извършват там, мотивира се Стоилов. 
Предвижданията сочат, че сградата на бившия Дом на учителя ще се превърне в място, където ученици и младежи ще имат разнообразни възможности да разгърнат дарби и нагласи. Клубове в различни области на знанието и науката, изкуството, образованието, гражданското общество ще отворят врати за младите русенци. Тук ще заработи център за кариерно развитие, свои помещения ще имат младежки съвети, работещи по националните и общинските приоритети, специално място ще бъде отделено за млади хора, които ще споделят иновативни идеи и ще разработват местни и европейски проекти. Бившият Учителски дом ще стане поле за провеждане на регионални и международни форуми и така сградата, която е архитектурен паметник от края на 19 век, отново ще се върне към пълноценен живот, убедени са в общинската администрация.