- Кога се открива изборният ден според новия Изборен кодекс, г-жо Кръстева?
- На 12 май изборният ден ще започне вместо в 6, както беше досега, в 7 часа сутринта и ще завърши вместо в 19 в 20 часа. Важно е хората да знаят, че ако в 20 часа, когато официално приключва работата на секционната избирателна комисия, те са пред изборното помещение, СИК е длъжна да ги покани вътре, да им вземе личните карти и да ги допусне до гласуване. Но това само в случай, че тези хора са пред секцията. Ако например някой се сети в 20,20 часа, няма как да влезе и да гласува. Изборният ден е достатъчно дълъг, така че който иска да си упражни правото на глас, има възможност да го направи.
- Освен промяната на часа на тези избори какво друго ново има?
- В изборните помещения могат да присъстват членовете на СИК, по един застъпник от всяка партия, наблюдатели, които се индивидуализират с удостоверения, самите кандидати и пълномощните на партиите и коалициите. Хубавото е, че когато СИК приключи изборния ден и изброи бюлетините, всеки един от тези хора може да получи ксерокопие от протокола, в който вече са попълнени всички данни. Те имат това право и при поискване ще получат копие. Това дава гаранция, че няма да стане манипулация на вота, когато от СИК протоколът тръгне към РИК и „Информационно обслужване“.
- Осигурена ли е копирната техника?
- Да, още преди празниците техниката беше доставена. Всички копирни машини са тествани и заредени с консумативи. С тях ще бъдат оборудвани всички секции. Членовете на СИК имат указания за работа с тях и не смятам, че има проблеми с използването им. Ако все пак се появи някакъв технически проблем, фирмата доставчик до 2 часа трябва да реагира и да отстрани повредата.
- Как трябва да се отбележи вотът, за да бъде зачетен и да не бъде обявен за недействителен?
- Няма нищо по-различно от досегашната практика. Гласоподавателят, който иска да даде гласа си за някоя от регистрираните партии и коалиции, тук искам да вметна, че инициативни комитети в Русе не бяха регистрирани, влиза, подава му се бюлетината, после в тъмната стаичка с химикал в син цвят срещу партията, която предпочита, отбелязва вота си с хикс, като внимава да не излиза извън квадратчето. По самата бюлетина не трябва да има надрасквания, надписи, символи, които автоматично СИК ще възприеме като нерегламентирани знаци и вотът ще бъде отбелязан като недействителен.
- Възможни ли са спорове дали един вот е действителен, или не?
- В комисиите има различни хора. При предишни избори съм присъствала при броенето и съм била свидетел как членовете на СИК за най-дребните неща, в зависимост от това гласът за кого е подаден, започват да спорят.
- Гласуването се извършва по постоянен адрес, но ако гражданин иска да пусне бюлетина по настоящ адрес на 12 май?
- Нека първо да уточня, че всеки, който иска да гласува по настоящ адрес, би трябвало да е заявил това предварително. Срокът изтече още на 27 април. Важно е да се знае, че ако някой се сети в последния момент, няма възможност да упражни вота си по настоящ адрес, а само по постоянен адрес. Ако постоянният и настоящият му адрес са в едно и също населено място, няма проблем, но проблемът е, когато те са в различни населени места. В първия случай просто трябва да гласува в секцията по постоянен адрес. 
- Ако срокът е спазен и се гласува по настоящ адрес, в СИК представя ли се специален документ?
- Не, при подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес избирателят бива заличен от списъка в общината по постоянен адрес и вписан служебно в списъка в общината, където е заявил, че иска да гласува по настоящ адрес, ако има такъв. Понеже това става автоматично, избирателят не представя някакво специално удостоверение.
- Хора, които живеят в чужбина, а се водят в списъците тук, ако се върнат у нас за деня на избора, биха ли имали проблем да гласуват?
- Това, което говорим, важи и за тях. Те, ако имат  постоянен адрес тук, ще са вписани в избирателния списък на съответната община, където е постоянният им адрес. И ще имат право да гласуват тук.
- Как могат да гласуват хората, ако личната им карта е с изтекъл срок?
- С удостоверение по образец, което се издава от МВР. То може да се издаде и в самия изборен ден.
- А как е решен въпросът с гласуването на хората с увреждания?
- Както и досега - един придружител може да помага най-много на две лица. Той се подписва в протокола като придружител. За инвалидите е осигурен безплатен транспорт, за да го поръчат, в изборния ден те трябва да се обадят на посочените от общините телефони. За Русе телефонът е 082 881 751. Освен това сме договорили с кметовете навсякъде, където е възможно, инвалидите да гласуват на първия етаж, за да не се затрудняват.
- Има ли заявки за подвижни урни?
- Имаме една заявка в община Иваново. В Русе няма, тъй като според Изборния кодекс, за да се разкрие подвижна избирателна секция, трябва да са подадени 10 заявления, за да е рентабилна. Само в община Иваново това изискване е спазено и сме разкрили такава.
- В Русе въобще имаше ли заявки?
- Имаше 3 заявления, но този брой не предполага разкриване на подвижна секция според Изборния кодекс и затова тук няма подвижна избирателна секция.
- А допълнителни секции бяха ли разкрити?
- Разкрити са три допълнителни секции в Русе - в ареста, МБАЛ и Центъра за психично здраве. Още две допълнителни секции има в Бяла. Едната е в местната болница, другата - в психиатричната. Очаквахме допълнителни секции да бъдат разкрити на кораби, които ще акостират на русенския бряг, но до момента нямаме такива заявки. Общият брой на секциите в областта е 327, от които 209 са в Русе.