За периода 4-7 март 2014 г. - първата седмица, в която данъци и осигуровки се внасят по 4 вместо по закритата единна сметка към бюджета, в офиса на НАП в Русе са постъпили 1.8 млн. лв. Русенци са внесли 568 хил. лева за данъци, 707 хил. лева за социални осигуровки и 387 хил. лева здравни вноски. За допълнително задължително пенсионно осигуряване са постъпили 157 хил. лева.
Плащанията за данъци и осигурителни вноски могат да се правят и чрез онлайн системата на НАП. Необходима е дебитна или кредитна карта и регистрация в платформата Еpay. Софтуерът елиминира риска от технически грешки и неточности при попълването на платежни нареждания, като въвежда автоматично банковите сметки и кодовете за вид плащане. Регистрацията е безплатна и отнема няколко минути.
Безпроблемно работят и услугите за достъп до данъчно-осигурителните сметки на клиентите и справките за наредените суми и погасените задължения. Електронните системи на НАП приемат и подадените по интернет декларации за доходите на физическите лица, формуляри за корпоративните данъци, ДДС документи и осигурителни декларации. От НАП припомнят, че всеки гражданин или представител на фирма може да получи безплатно персонален идентификационен код (ПИК), с който да следи в интернет плащанията и задълженията, да прави справки за осигурителния доход и вноските, които работодателят му внася.