Световният авторитет в ерготерапията и активно подкрепящ Русенския университет съмишленик д-р Йохана ван Бруген от Нидерландия получи вчера тържествено заседание на Академичния съвет почетната титла Доктор хонорис кауза на университета. Наред с връчването на Почетния знак на висшето училище ректорът акад. Христо Белоев подчерта, че този акт е израз и на признателността на академичното ръководство за едно дългогодишно плодотворно сътрудничество.
Йохана ван Бруген придобива професионална квалификация като ерготерапевт през 1969 г. Три години работи в Кения по проект на Международната организация по труда. От 1975 г. е преподавател в Университета по приложни науки в Амстердам, където работи до пенсионирането си през 2011 г. От 1984 до 1994 г. е ръководител на катедра.
По нейна инициатива през 1986 г. е създаден Съветът на ерготерапевтите за европейските страни (COTEC), а през 1995 г. - Европейската мрежа по ерготерапия във висшето образование (ENOTHE), на които е първи председател, а до 2010 г. е изпълнителен директор на мрежата.
Йохана ван Бруген е почетен член на Световната федерация на ерготерапевтите, на Нидерландската асоциация на ерготерапевтите и на редица европейски професионални организации, между които и Асоциацията на българските ерготерапевти. Световно познатата и призната като експерт в хармонизиране на образованието по ерготерапия д-р Ван Бруген е удостоена със званието Доктор хонорис кауза на Университета в Коруня, Испания и на Университета „Василе Александри“ в Бакъу, Румъния.
Връзките й с Русенския университет датират от 2003 г. Неоценима е помощта й за разкриването на първата и все още единствена в страната бакалавърска програма по Ерготерапия. От 2016 година д-р Ван Бруген е преподавател в магистърската програма „Ерготерапия в общността“ - присъствено и онлайн.