Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува проект на Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I на многофамилните жилищни сгради, с изменен срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестициите за саниране. Предвидено е и изменение в разпределението на финансовите средства по процедурата. Така например вече за всяка община е определена максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ, която тя може да получи за сгради на своята територия, съобщиха от Министерството.
По-рано днес пред bTV служебният министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков съобщи, че срокът за кандидатстване за 100 процента безвъзмездни средства за саниране на многофамилните жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост може да бъде удължен до месец май 2023 г.  Първоначално бе заложено първият етап на програмата да продължи до края на месец март догодина, но се водят преговори с Европейската комисия за удължаване на срока й с два месеца, за да може повече граждани да се възползват от безвъзмездната помощ, посочи министърът. При втория етап за кандидатстване етажната собственост ще има самоучастие с 20 на сто от необходимите средства. Министър Шишков информира също, че се очаква кандидатстването да стартира в края на следващата седмица.
В проекта на Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I се регламентира също разходите за изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и енергийно обследване да се възстановяват, без да е необходимо да се предоставят разходооправдателни документи за одобрените проекти за изпълнение на инвестиции.
Тези дни на форум арх. Дима Лекова от Дирекция "Жилищна политика" на Министерството посочи, че дейностите за техническо и енергийно обследване се предвижда да бъдат възстановявани на сдруженията на собствениците, чиито сгради бъдат одобрени на базата на метода на опростените разходи. Ще се плаща фиксирана цена за единица квадратен метър, като положителното на този метод е, че няма да се изискват разходооправдателни документи при възстановяването на сумите, обясни експертът.
Проектът на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях са публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, секция "Проекти по НПВУ", подсекция "Процедури по НПВУ", раздел "Процедури за обществено обсъждане". Коментари и предложения по тях могат да бъдат изпращани на електронна поща: [email protected], както и по официален път до 2 декември 2022 г. включително.