Готвят се промени в наредбата за гробищните паркове „Чародейка“ и „Басарбово“, за да се премахнат сегашните непроходими джунгли, които не само възмущават близките на починалите, а и често им пречат да стигнат до гробовете на покойниците. Това става ясно от отговор на кмета Пенчо Милков на въпрос на председателя на общинските съветници от ВМРО Асен Даскалов.
В питането си Даскалов изтъква, че по наредба близките трябва да поддържат гробните места, но има много примери, че това не се прави, и се интересува колко акта са издадени за неспазване на това задължение.
Според сега действащата наредба глобите са от 20 до 500 лева, но за да се наложат, трябва да се установят нарушителите с трите им имена, ЕГН и актуалните адреси, а в регистрите да „Обреден дом-Русе“ от предишни периоди отговорните за почистването на гробовете на близките си са вписани само с имената си. Така задължението е вписано на книга, но на практика неизпълнението му не води до никакви последствия.