Общините Добрич, Добричка и Крушари и норвежката компания Greenzone AS са партньори по проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“, в рамките на който върху общински сгради ще бъдат монтирани фотоволтаични централи, съобщиха местните администрации на поредица от начални пресконференции.
Общата стойност на проекта възлиза на 708 278,78 лева, като сумата е разделена между трите общини и Greenzone AS – около 261 хил. лева за Община град Добрич, която е водещ партньор, около 185 хил. за Община Добричка, малко над 196 хил. лева за Община Крушари и 65 хил. лева за норвежката компания. 
Проектът предвижда доставка и монтаж на фотоволтаични инсталации с около 110 панела за производство на електроенергия за собствено потребление в три детски градини в град Добрич – №20 „Радост“ в жк „Балик“, №12 „Щурче“ на ул. „Дунав“ и №18 „Дора Габе“ на ул. „Стефан Стамболов“. Ползватели на инвестицията ще бъдат над 500 деца и преподаватели.
„Надяваме се, че до голяма степен тези фотоволтаици ще обезпечат ползването на електрическа енергия. Това е бъдещето. Към това сме се насочили и за други сгради, включително тази на Общината. Това са първи стъпки към това голяма част от общинските сгради да добият енергийна независимост“, каза кметът на Добрич Йордан Йорданов. 
В с. Опанец, община Добричка фотоволтаична централа ще бъде разположена върху сградата, в която се помещават Домът за пълнолетни лица с деменция, чийто капацитет е 50 потребители, и Центърът за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – с капацитет 17 потребители. Очаква се инсталацията да задоволи на сто процента нуждата от електроенергия на двете социални услуги, които в момента плащат съответно 5000 и 2000 лева за ток всеки месец, каза Румяна Иванова, заместник-кмет на Община Добричка. 
В с. Крушари фотоволтаична централа ще бъде монтирана на покрива на Средно училище „Христо Смирненски“. „Радвам се, че изпълняваме втори по рода си проект за внедряване на мерки за намаляване на вредните емисии, с което напредваме по пътя си към превръщане на Община Крушари в зелена община“, каза кметът Илхан Мюстеджеб.
Проектът се изпълнява с безвъзмездна финансова помощ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., и трябва да приключи до 30 април 2024 г.