След проведено днес извънредно общо събрание на "Пълдин туринвест" акциите на община Варна от Международен панаир - Пловдив бяха придобити от дружеството. В него участие имат бизнесменът Георги Гергов с 50,36 на сто и Община Пловдив с 25 на сто. Община Варна притежаваше 29 на сто от акциите на Панаира. Така бизнесменът Георги Гергов вече ще управлява 79,36 процента от дяловете му.
На събранието са присъствали само адвокатът на Гергов - Нина Пантелеева, като упълномощено лице, и представителят на община Пловдив Ясен Михайлов. По думите на Михайлов той е изразил несъгласие с апорта, като е посочил механизма за защита на общините в смесени дружества, който казва, че администрацията има право да не се съгласи и да упражни правото си на блокираща квота за промени. Въпреки това вливането на 29 процента от акциите на Варна се е случило след гласуване на акционерите. 
Общинските съветници днес задължиха кмета Здравко Димитров да обжалва решенията на общото събрание на "Пълдин Туринвест", тъй като е свикано, без да се спази законовият срок от един месец.