Сдружение проучва с анкета мнението на жителите на област Ямбол за местната власт. Събират се критики и предложения, които да подобрят работата на общинските администрации. Инициативата е на Центъра за образователни програми и социални инициативи (ЦОПСИ), съобщи за БТА неговият председател Живко Цирков.
По думите му хората до момента откликват с готовност. Събрани са над 200 мнения за няколко дни и вероятно ще бъде значително надхвърлен заложеният минимум от 220. Освен сред жителите, се проучва и мнението на работещи в общинските администрации, както и в неправителствени организации. Очаквано, мненията на общинските служители са позитивни, коментира Цирков.
Проучването се осъществява по метода на прякото анкетиране – лице в лице, както и онлайн. Анкетата ще продължи до 9 декември, като след това ще бъдат оповестени оценъчните доклади и препоръки за петте общини в област Ямбол.  
Проучването е част от проекта „Активните граждани променят местните политики“, финансиран по Оперативната програма „Добро управление”. Предвиден е също по-цялостен мониторинг над работата на петте община в областта.
„Ще продължим да ги наблюдаваме как изпълняват обществените си политики, включително и доколко общините имат проблеми със съда и правораздаването. Кога гражданите и фирмите търсят съдействие от съда, ако считат, че има несправедливости в отношенията им с общините“, каза още председателят на ЦОПСИ.