Служебното правителство прие решение, с което одобри пренасочване на внесени от България и неусвоени финансови средства в размер на 141 000 USD от прекратения Доверителен фонд на НАТО за Афганистанската национална армия към Доверителния фонд за всеобхватния пакет за подпомагане на Украйна (Comprehensive Assistant Package - САР). Това съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет. 
Пакетът (САР), ведно с включените в него проекти, се очертава като основен механизъм на НАТО за оказване на всестранна, отбранителна подкрепа за Украйна.
Решението е взето в контекста на срещата на държавните и правителствените ръководители на страните от НАТО, проведена на 28-30 юни 2022 г. и във връзка с утвърдения извънреден преглед на всеобхватния пакет за подпомагане на Украйна.
Документът е акт на съпричастност и има висока практическа и политическа стойност, изразяваща се в укрепването на двустранните отношения с Украйна и видим български принос в подкрепа на страната в рамките на НАТО, уточняват още от пресслужбата на Министерския съвет.
На 16 ноември Министерският съвет удължи до 24 март 2023 г. срока на действие на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в България. 
В този период ново настаняване ще бъде извършвано само в държавните и общински бази. От 16 ноември настаняването на разселените лица с временна закрила се извършва само в обектите държавна или общинска собственост от Временна оперативна група (ВОГ) към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция по въпросите на ползващите се от временна закрила в България граждани на Украйна.