Русенската брикетна фабрика ще изнесе производството си от ул. „Подстам“ и базата там ще се ползва единствено за склад и пакетиране на въглища. Това каза пред Обществения съвет по екология представителят на фабриката Иван Тончев.
По споразумение с РИОСВ разтоварването на продукцията ще се прави само на закрито, за да не се запрашава въздухът в района. Със същата цел площадката периодично се мие, увери още Тончев. Наред с това той пое ангажимент фабриката да организира ден на отворените врати и да бъде домакин на следващото заседание на съвета.
По другата невралгична за Русе тема - Водният проект, говори Драгомир Друмев от ВиК-Русе. Големият проект е разделен на 5 лота, като първият, включващ кварталите Средна кула и Долапите, е приключил на 18 декември и влиза в едногодишен период на изпитания преди издаване на разрешение за ползване. До 5 декември се очаква да завърши реконструкцията и подмяната на съществуващи довеждащи магистрални водопроводи в участъците между КАТ и бул. „Гоце Делчев“.
75% е изпълнението на лота, който включва подмяна с чугунени тръби на водопроводите в центъра на града. Завършването му се очаква в началото на февруари. По същото време трябва да приключат и всички дейности по изграждането на големите колектори на улиците „Яребична“, „Тулча“, булевардите „България“ и „Христо Ботев“, както и свързването им. През април догодина трябва да приключи вторият етап на проекта - ремонтите на главни и второстепенни водопроводни клонове, захранващи целия град.
Автоматичната станция за измерване чистотата на въздуха в двора на училище „Петър Берон“, която беше дооборудвана с автоматична газанализаторна система, се следи от експертите в общинския отдел „Екология“, превишения на стойностите не са отчетени, съобщи зам.-кметът Димитър Недев. В момента се работи за осигуряване на техническа възможност данните от станцията да се публикуват на сайта на Община Русе и да бъдат достъпни за всички граждани.