Оръдие за образуване на водна мъгла и машина за почистване на автомобилни гуми на превозните средства преди напускането на площадката са монтирани в Брикетната фабрика на улица „Потсдам“ в Русе. Машината за миене на гуми ще се присъедини към електропреносната мрежа до края на седмицата и експертите от РИОСВ ще проверят как работят съоръженията. Това са част от констатациите от проверката на екоинспекцията в петък за спазване на сроковете в програмата за ограничаване на праховите емисии от площадката на предприятието, собственост на столичната фирма „Автоман“ ЕООД.
Мерките са набелязани в края на миналата година заради оплаквания от съседни производствени и търговски обекти за запрашаване вследствие на товаро-разтоварните дейности с въглищни фракции на площадката.  
„По предписание на РИОСВ дейността по пресяване на въглища е преместена на територията на Пристанищен комплекс-Изток, а на проверената площадка на ул. „Потсдам“ 15 се извършват доставка на пресяти фракции (без фината 0.6 мм), пакетиране и търговия. Установените при предходни проверки количества въглищна фракция 0.6 мм са изнесени от площадката. С цел ограничаване на праховите емисии, новообразуваната при почистване на терена фракция ще се съхранява в чували, на закрито“, посочиха от екоинспекцията.