Офис на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България в Русе ще бъде настанен в сградата на Сметната палата. От областната администрация съобщиха, че документите за това вече са подписани.
В русенския филиал на основния офис на програмата, който се намира в Кълъраш, на първо време ще работят трима служители. Това ще улесни бенефициентите, които изпълняват проекти по трансгранично сътрудничество, ще им спести време и средства при подаване на документи, консултации и изпълнението на проектите през следващия програмен период.
Решението за създаване на изнесен офис в България на Програмата „ТГС Румъния-България“ е от 17 септември 2013 година. То бе взето на заседание на Съвместната работна група за стратегическо планиране и програмиране. Тогава обсъжданите варианти бяха Русе и Плевен. Бързата реакция на областния управител Венцислав Калчев, натрупаният опит по трансграничното сътрудничество и добрата комуникация между регионалните власти наклониха везните в полза на Русе.