„Посрещаме тази забележителна годишнина с вълнение и гордост от постигнатите успехи и осъществените идеи и инициативи, с които по категоричен начин заявяваме, че Русенският университет убедително и безапелационно „изправя високия си ръст“ - както се пее в нашия химн, в националното и международното образователно и изследователско пространство.“ Това каза в празничното си слово по време на честването на 77-ата годишнина от създаването на Русенския университет ректорът акад. Христо Белоев.
„Днес Русенският университет е ярка палитра от младежка целеустременост, свободомислие, високи изисквания за иновативност и качество, дързост пред предизвикателствата и способност за постижения, с които да се гордеем. Привилегията да бъдем изследователски университет и да сме оценени най-високо за своите постижения от Министерството на образованието и науката дължим на своите преподаватели и сътрудници, на техните научни разработки, индексирани в международно признати бази данни, на техните иновативни идеи, реализирани в полза на регионалната екосистема“, каза още ректорът на висшето училище. 
Началото на празничната програма бе поставено с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Ангел Кънчев пред сградата на Русенския университет. 
Открита бе и експозиция на печатни и електронни издания на преподавателите в РУ - 148 монографии, книги, учебници, ръководства и учебни пособия, дисертации и автореферати, дипломни работи, сборници с доклади, научни публикации, материали по международни проекти и рекламни материали.
На празника присъстваха много официални гости, които отправиха специални поздравления към университета и акад. Белоев.
По късно се проведе церемония по връчване на дипломи на придобилите научни степени през изминалата академична година. 
Новите доктори са 22, научна степен „Доктор на науките“ придобиха Мария Пламенова Николова от Машинно-технологичен факултет и Борис Иванов Евстатиев от факултет „Електротехника, електроника и автоматика“, придобилите академична длъжност доцент и професор през изминалата година са съответно 10 и 4 преподаватели.