Русенската компания „Булмаркет“ е взела решение да премести в Русе завода си за биодизел от австрийския град Енс. Производствените мощности - два цеха и част от резервоарния парк, ще бъдат транспортирани до площадката на фирмата в бившия Комбинат за тежко машиностроене, в близост до завода за растителни масла. Очаква се монтажът да започне през юни и до октомври фабриката да заработи. Ще бъдат разкрити около 30 работни места.
Взехме решение да преместим завода, тъй като изчисленията показаха, че базирането му в Русе би намалило оперативните разходи с около 3,5 млн. евро годишно при 80% натоварване на мощностите, обясни управителят на „Булмаркет“ Станко Станков. Разликата идва от по-високите енергийни разходи в Австрия, където електричеството и газът са значително по-скъпи. В Русе цеховете ще работят не с газ, а с растителни люспи и дървесен чипс.
„Булмаркет“ ще запази пазара си в Австрия, закъдето ще заминава около 50% от продукцията, но не във вид на растително олио както досега, а в готов за употреба биодизел. В Енс ще остане да функционира складова база и товарно-разтоварната част на завода. Останалите 50% от произвеждания в Русе биодизел ще се пласират не само у нас, но и в Румъния и Сърбия. Напоследък пазарът в западната ни съседка се развива бързо и продаваме 2000 тона на месец там, каза Станков.
„Булмаркет“ закупи завода в Енс през 2010 г., след като тогавашният собственик го затвори поради финансови проблеми. Фабриката е изградена според най-високите стандарти в областта на биогоривата и е първата в Австрия с такова високотехнологично оборудване. В годините, докато русенската фирма я експлоатира, доставката на растителни масла от България се извършва с баржи по реката. Капацитетът на завода е 100 000 тона биодизел годишно.