Общината притежава 1664 апартамента и 290 къщи. Според предназначението си те са разпределени в 4 различни списъка, които предстои да бъдат одобрени от Общинския съвет. В първия са имотите, които са за отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди. Това са 1576 апартамента и 186 къщи.
Във втория, ведомствен фонд, има 54 апартамента,  където се настаняват общински служители и експерти от институции на бюджетна издръжка, които нямат жилище в Русе. Към ведомствения фонд са прибавени и два апартамента, защитени жилища, в които живеят младежи от домовете, навършили вече 18 години.
Третият списък е за резервния жилищен фонд и в него има 32 апартамента и 101 къщи. В тях се настаняват под наем семейства, чиито домове са пострадали при пожар, природни бедствия, застрашени са от самосрутване, както и граждани с остри социални и здравословни проблеми.
За ведомствените и резервните жилища договорите са за 2 години.
Последният четвърти списък е за продажба на общински жилища на хора с дългогодишни жилищни влогове. За тази година кметът Пламен Стоилов предлага в този фонд да влязат 3 къщи с 4 самостоятелни жилища. Преди време съветниците решиха, че за сделки с лихвоточки ще се продават само къщи.