Лечебни заведения „Медика“ иска да закупи бившия Кожен диспансер, на който е наемател в момента, за да го превърне в още по-модерен център за физикална и рехабилитационна медицина като в него заработи и сектор за хосписни грижи, научи „Утро“. Инвестиционното намерение е депозирано в Община Русе, която е собственик на имота, и ще бъде разгледано на предстоящата сесия. Комисията по приватизация и следприватизационен контрол предлага с монолитната двуетажна сграда със застроена площ 612 кв. м. и прилежащ терен от 1735 кв. м. да бъде допълнен Годишния план за приватизация на общинска собственост.                             

Като се пристъпи към изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум от лицензиран оценител.
В момента в сградата се помещава физиотерапевтичната болница на „Медика“ - специализирана клиника за активно лечение по физикална и рехабилитационна медицина. Тя е единствената в Североизточна България за активно лечение и има отделения за деца и за възрастни. Медицинското заведение е единственото в тази част на страната извършващо рехабилитация на детска церебрална парализа. 
„Искаме да запазим тази дейност и да направим сектор за хосписни грижи. Ние бяхме едни от малкото в страната, които бяхме спечелели такъв проект по предприсъединителните фондове и после единствените, които пет години след първата го изпълнявахме. И след като го закрихме, никъде в цяла Русенска област, а и в съседните, няма хосписна грижа. Не говорим за старчески домове, а за хосписна грижа, което е много различно. Другото, което искаме да направим, е дневен център за възрастни, който ще бъде тип рехабилитационен“, каза за „Утро“ административният директор на лечебни заведения „Медика“ Алисе Муртезова. 
Хосписите предлагат здравни грижи, които се фокусират върху облекчаването на болката и симптомите на терминално болен пациент и посрещането на техните емоционални и духовни нужди в края на живота. Хосписните грижи дават приоритет на комфорта и качеството на живот чрез намаляване на болката и страданието. Отсъствието на такова заведение е една от големите липси в здравните грижи в Русе, особено с оглед застаряващото население.
По думите на Алисе Муртезова сградата, макар и поддържана според възможностите на наемателя, ще има нужда от основен ремонт и значителна инвестиция, за да може да изпълнява и новите си функции.