ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− РУСЕ“

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради изграждане на връзка на водопроводен клон към съществуващ водопровод на кръстовището на ул. „Петрана Обретенова“ с ул. „Мидия-Енос“ в гр. Русе на 02.11.2022 г. от 9:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по следните улици: ул. „Македония“ в участъка от ул. „Ст. Стамболов“ до ул. „Св. Димитър Басарбовски“, ул. „Петрана Обретенова“, ул. „Васил Кънчев“, ул. „Лом“ в участъка от ул. „Македония“ до ул. „Алея Освобождение“ и по ул. „Мидия-Енос“ в участъка от ул. „Екзарх Йосиф“ до ул. „Лом“. 

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе


Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“