Два варианта на правилник за дейността на местния омбудсман ще гледат съветниците на майската си сесия. Основната разлика между тях е дали длъжността да бъде платена или да се изпълнява на обществени начала.
На два пъти през годините бяха правени опити в Русе да има омбудсман, който да брани правата и интересите на гражданите пред местната власт, но те така и не намериха достатъчна подкрепа. Зимните протести обаче отново направиха темата актуална и под натиска на гражданите местните народни избраници седнаха с тях на една маса за преговори. Така се стигна до съгласието към местния парламент да бъде създаден Обществен съвет и да се избере обществен посредник. В това намерение обаче цъка потенциална бомба, защото бунтарите се чувстват излъгани и виждат подмяна на постигнатите споразумения.
На сесията през април съветниците излъчиха 7-членна комисия, която да огледа предложения от Местна инициатива за прозрачност в Русе правилник за работата на Обществения съвет и след месец да го внесе за гласуване.
Още на заседанието през май ще стане ясно накъде върви идеята за омбудсмана. По принцип нито една политическа сила не се е обявила против тази институция. Но пък още на консултациите с гражданите стана ясно, че управляващото мнозинство от ГЕРБ би подкрепило само омбудсман на обществени начала, за да не се харчат излишни общински пари. Опозицията пледира, че безплатната работа не е ангажираща и няма да е ефективна. Спорът ще трябва да се реши при дебата в Общинския съвет.
Според първия вариант основната заплата на омбудсмана е 80% от тази на кмета и се определя с решение на съветниците. Освен това кметът ще трябва да се погрижи за офис, оборудване и един сътрудник на обществения посредник. Омбудсманът представя план-сметка за необходимата издръжка на институцията - заплати и присъщи разходи. Тя се утвърждава от Общинския съвет.
И в двата варианта правомощията, процедурите по избора и отстраняването на омбудсмана и задълженията му, са еднакви.
Правилникът предвижда изборът на омбудсман да става след конкурс. Комисия от 7 съветници, по един от всяка политическа група, ще оценява кандидатите след събеседване. Целта е да се проверят познанията им в правозащитната област и да се преценят вижданията им за взаимоотношенията между гражданите и местната власт. Комисията извършва класирането и прави мотивирано предложение до Общинския съвет, който в крайна сметка гласува.
Общественият посредник се избира с 2/3 от общия брой на съветниците. В правилника е предвидена и процедура по отнемане на правомощията му, ако не изпълнява задълженията си или наруши закона и е недобросъвестен. Той може да бъде отстранен отново с 2/3 мнозинство по искане на поне 1/5 от съветниците.
Условията към кандидатите са: висше образование, магистърска степен, минимум 5 години стаж, постоянен адрес в Община Русе и чисто свидетелство за съдимост. Длъжността на омбудсмана е несъвместима с изпълнение на държавна или общинска служба, участие в управлението на търговско дружество, с членство в ръководните органи на политическа сила, със статута на общински съветник или депутат. Ако някои от посочените обстоятелства са налице, щом бъде избран за омбудсман, той трябва да се откаже от заеманата длъжност.
Институцията омбудсман се ползва от гражданите безплатно. Техните сигнали и жалби ще се завеждат в регистър. На всеки 6 месеца омбудсманът ще се отчита пред Общинския съвет.
Омбудсманът може да отправя предложение и препоръки за спазване на законността към органите на местното самоуправление, както и за отстраняване на условия, които са предпоставка за нарушаване на правата и свободите на гражданите. Той може да изразява мнения и становища публично, по своя инициатива да прави предложения, ако прецени, че местните власти засягат интереси на общността. Омбудсманът може да сезира полиция и прокуратура при данни за престъпление от общ характер. В същото време той е задължен да пази конфиденциалност, ако това го налагат обстоятелствата, личните данни на гражданите, да не разгласява търговска, служебна или държавна тайна. Той поддържа регистър на сигналите и жалбите.

Протестиращите: Лъжат ни и саботират идеята

Възмутени сме от двата варианта на внесения за разглеждане в Общинския съвет проектоправилник за обществен посредник, заяви Венцислав Великов. Той е представителят на Местната гражданска инициатива за прозрачност в Община Русе, присъствал на всички работни срещи между обществеността и властта, на която е обсъждана дейността на бъдещия омбудсман. Не е вярно, че общата работна група е изготвила правилник за обществения посредник в два варианта, имали сме разминавания само по въпроса дали длъжността да е платена или не, допълни Великов.
ГЕРБ настояват бъдещият посредник да работи на обществени начала, но е абсурдно и нелогично образован човек, към когото има високи изисквания, да работи без заплащане, коментира и Атанас Петров, един от водачите на протестите в Русе. Саботираха ни идеята и само ни хвърлят прах в очите. Зад предложението омбудсманът да работи без заплата вероятно стои намерението на този пост да се назначи вътрешен човек, тъй като така или иначе при тези условия кандидати няма да има. Това ще обезсмисли съществуването на самата институция и комфортът на властта пак ще бъде гарантиран, казва още Петров.
В 27 общини има назначени омбудсмани и нито един от тях не работи на обществени начала. Предвижда се посредникът да е назначен на пълен работен ден 5 дена в седмицата, колкото не работят съветниците. Защо тогава те вземат заплати, питат Великов и Петров.
На сесията на съветниците задължително ще има представители на Местната инициатива, които заявяват, че са готови на нови излизания по улиците, ако властта продължава да не работи за тях.