Колко съкровища могат да се открият по време на едно посещение в Историческия музей в Русе? Отговор: много, стига добре да търсиш, да имаш карта и добър водач.
Експерти и артпедагози от русенския клон на  католическа организация „Каритас“ продължават да предоставят всекидневни занимания за деца от Украйна, намерили убежище от войната в Русе. От епохите на Праисторията и Римската империя до Средновековието - предметите говорят на всички свои откриватели, с помощта на музейните педагози от Регионален исторически музей Русе. Образователната игра „Търсачи на съкровища“ е сред най-обичаните от малки и големи посетители на музейните експозиции и е част от програма „Русезнание“ на музея.
Всекидневните занимания за деца са част от подкрепата за интеграция и социализация, предоставяна от „Каритас“-Русе на бежанци от Украйна, намерили убежище в региона. Организацията помага на уязвими хора на територията на Никополска католическа епархия като част от мрежата на „Каритас България“, която осъществява програми за помощ и на хора от Украйна, намерили убежище от войната у нас. Оказаната подкрепа се осъществява с финансовото съдействие на „Католически служби за помощ“.