Известната и любима на поколения възпитаници на русенската Математическа гимназия „Баба Тонка“ преподавателка по немски език Ася Кулева ще гостивя в библиотека „Любен Каравелов“ с книгата си „Какво би станало, ако... Драма-педагогика и театрална педагогика“. Представянето ще бъде на 19 октомври, сряда“ от 17 часа. В книгата драма-педагогиката е разгледана като универсален интерактивен метод на преподаване и усвояване на знания, който използва театъра, литературата, изкуството и психологията за методически и социалнопедагогически цели.