Инцидент с трафопост в жилищен блок като този в Бургас е имало преди време и в Русе, но за щастие е завършил леко - само с малък пожар и без опустошителни последици. Това припомни вчера кметът Пламен Стоилов по повод взрива, превърнал в руини жилищна кооперация в морския град.
По този повод кметът ще разпореди комисия да направи проверка във всички общински имоти. По отношение на частните сгради в правомощията му било единствено да предупреди собствениците да ги приведат в съответствие с нормите. Стоилов подчерта обаче, че поддръжката на всички трафопостове е задължение на „Енерго-Про“, а собствениците са длъжни да осигурят достъп на работните групи до тях.
В колко жилищни и обществени сгради на Русе има трафопостове, никой от местната власт не може да каже, защото собствеността им е различна. Една част са на енергоразпределителното дружество, други са общински, а трети - частни. Стоилов обаче е категоричен, че електросъоръжения има в много жилищни имоти.  
Общината има договор с електроразпределителното дружество да поддържа нейните съоръжения. Кметът обаче смята, че за да се гарантира добра профилактика, всички трафопостове следва да станат собственост на „Енерго Про“. Миналата зима например е имало големи проблеми с достъпа до частните трафопостове.
По закон енергоразпределителните фирми е трябвало да изкупят тези активи до края на тази година. За съжаление, наскоро този срок е бил удължен с още 4 години.
Проучване на „Утро“ показа, че в много блокове и обществени сгради трафопостовете са намират в сутерените. Арх.Венцислав Илиев коментира, че по принцип това не е проблем, когато съоръженията се поддържат добре. В последните години, още преди приватизацията на държавното енергоразпределително дружество обаче, започнало изнасянето на трафопостовете навън. Не толкова заради опасността, а заради улесняване на достъпа на специалистите до тях, коментира арх.Илиев. Той посочи, че в блока до сладкарница „Неделя“, където се намира ателието му, трафопостът е в мазата.
Съгласно Закона за устройство на територията трансформаторите могат да се изграждат в свободни пространства и/или нежилищни сгради, както и незастроени терени на физически и юридически лица. Той допуска това да се прави и в жилищни сгради при липса на друга техническа възможност, но след нотариално заверено съгласие на собствениците. В тези случаи задължително се изисква ефективна шумо- и виброизолация и защита от електрическите и магнитни полета съгласно установените норми.
След трафопоста-бомба в Бургас вече се говори за изрична забрана да се изграждат трафопостове в жилищни сгради, а за съществуващите да се даде срок за извеждането им на безопасно разстояние.